Leerlingenzorg

Voor vragen m.b.t. leerlingenzorg kunt u contact opnemen met:

Tamar Hengeveld, Zorgcoördinator, via e-mail: thengeveld@vszutphen.nl

 

Vertrouwenspersonen

Voor klachten van vertrouwelijke aard (bijv. seksuele intimidatie) zijn op de school interne vertrouwenspersonen aanwezig en dit zijn:

mevrouw M. Andriessen, mevrouw M. Brunnekreef en meneer M. Hoogland.

Deze vertrouwenspersonen zijn voor zowel leerlingen, ouders als medewerkers van de school de eerste aanspreekpersonen voor klachten van vertrouwelijke aard. Zij wijzen in voorkomende gevallen de weg om de klacht te behandelen. Zij zullen de klager en de aangeklaagde aanhoren en samen met hem/haar kijken wat er gaat gebeuren. Eventueel zal de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. 

Het e-mailadres van de interne vertrouwenspersonen is: vertrouwenspersoon@vszutphen.nl

 

 

Daarnaast heeft de stichting Vrijeschool Noord en Oost Nederland twee externe vertrouwenspersonen; 

Mevrouw Annemarie van Kessel. Tel. 06-43290770 email: info@annemarievankessel.nl.

De heer Gerard Dijkstra. Tel.  06-55183368 email: info@konfidi.nl

De externe vertrouwenspersoon kan de klager/aangeklaagde op onafhankelijke wijze ondersteunen. Enerzijds kan zij de klager/aangeklaagde “emotioneel” bijstaan. Anderzijds kan de klager/aangeklaagde zich laten bijstaan door een persoon die optreedt als gemachtigde. Eventueel kan zij de klager begeleiden richting Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs.

Meer informatie over de externe vertrouwenspersoon treft u aan op de website van de stichting Vrijeschool Noord en Oost Nederland.