Vlogs

Opening nieuwe vleugel

De "samensmelting" van onze nieuwe vleugel

Optreden oudleerlingenkoor

Optreden van oudleerlingenkoor tijdens jaarlijkse kooruitvoering in de Hanzehof

Zonnepark Zuid

Drone beelden van het zonnepark op het dak van onze school

Waarde(n) van het Vrijeschool onderwijs

AM Online lezing Aziza Mayo over vrijeschoolonderwijs

Impressie nieuwe aanbouw

Vanaf grote hoogte is onze in aanbouw zijnde nieuwe vleugel te zien

Open dag 2022 een rondleiding

Leerlingen doen een rondje door de school