Vrije School Zutphen

Kenmerken

De vrijeschool komt voort uit de antroposofische inzichten van Rudolf Steiner – een Oostenrijkse filosoof en pedagoog uit het begin van de 20e eeuw. Hij vond het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen die kritische kanttekeningen durven zetten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom stichtte hij een school die onafhankelijk was van overheidsbemoeienis – een vrije school.

Steiner’s antroposofie is nog steeds een bron van inspiratie. In de vrijescholen van nu worden zijn pedagogische en didactische inzichten op eigentijdse wijze vorm gegeven. Op de moderne vrijescholen kun je examen doen voor het MAVO, HAVO en VWO-diploma. Daarin onderscheiden vrije scholen zich niet van andere scholen van voortgezet onderwijs. Maar de vrijeschool doet meer.

Op de vrijeschool staat de totale ontwikkeling van het kind: hoofd, hart en handen centraal. Daarom geven we verschillende vormen van onderwijs. In de ochtend starten we met de ochtendperiode: projectmatig onderwijs waarbij drie weken lang iedere dag hetzelfde vak centraal staat, vanuit een thema dat past bij de leeftijdsfase. Deze vorm van onderwijs geeft leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in en te verbinden aan een specifiek vak. Het ochtendperiodeonderwijs duurt 105 minuten per dag.
Daarnaast zijn er vaklessen: lessen die iedere week terugkomen, het hele jaar door en waar leerlingen werken aan oefening en automatisering van de leerstof. Als derde is er het kunstzinnig onderwijs in de middagperiode. Iedere week krijgen leerlingen minimaal vier lesuren voor vakken als drama, schilderen, boetseren, muziek, circus, videokunst of andere kunstzinnige vakken.

De aandacht voor de ontwikkeling van kinderen komt ook tot uitdrukking in de leerlingenzorg. We begeleiden leerlingen vanuit het zicht op hun welzijn in de breedste zin van het woord. In het onderwijs willen we recht doen aan verschillen tussen leerlingen, zodat ze worden uitgedaagd op hun talent en hun niveau.

De vrijeschool stimuleert leerlingen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en kritisch denkende mensen. Daarom halen we in toenemende mate de maatschappij de school binnen. In de lessen zoeken we aansluiting bij de actualiteit van de wereld om ons heen. Vanouds is er veel ruimte voor stages, zodat leerlingen zich kunnen oriënteren op allerlei aspecten van de samenleving.

 

En die maatschappij waardeert ons onderwijs steeds meer, wat zich vertaalt in het aantal aanmeldingen. Zie dit nieuwsitem

Voor meer informatie over vrijeschool-onderwijs zie ook de pagina Overige Contacten.