Vrije School Zutphen

Op de Vrije scholen hanteren we in onze pedagogiek en didactiek de z.g. Jaarkarakteristieken : de globale thematiek van de leerling door de jaren heen. Voor onze school is deze in 2009 opnieuw geformuleerd voor alle leerjaren.

In de karakteriseringen wordt gesproken over onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Van oudsher wordt met "Onderbouw" klas 1 t/m 8 aangegeven, dus vanaf begin Basisschool t/m 2e klas middelbare school in het reguliere onderwijs. Sedert enige jaren eindigt echter ook op de Vrijsescholen de onderbouw met klas 6. Met Middenbouw wordt nu klas 7 en 8 bedoeld. Met Bovenbouw wordt klas 9 t/m 12 aangegeven.

7e klas

Thematiek:
Ontdekkingsreizen, nieuwe werelden ontdekken, de renaissance-mens.
De 7e klasser is nog onderbouwer. In het kunstzinnige wordt vooral nog aan de eigen fantasiekrachten geappelleerd (meer stemmingsbeelden dan vaste vormen, openhouden van de fantasie). Lesstof wordt nog op een beeldende, niet intellectuele, analytische manier aangeboden.
Enerzijds wordt in dit schooljaar de kroon gezet op alles wat in de voorgaande jaren is geleerd. Anderzijds worden er vragen opgeroepen, die hun beantwoording pas krijgen in de bovenbouw.
Er is wakkerheid voor feiten (waarnemen), een wil tot redeneren (een eerste begin tot oordeelsvorming) en een eerste aanzet tot abstraheren. Er is een wil om te werken en de wereld te veroveren. Er worden grenzen opgezocht en confrontaties aangegaan.
Er is nog behoefte aan de vertrouwde autoriteit van de leerkracht, maar tegelijkertijd ook de behoefte om zich af te zetten. Ditzelfde kan gelden voor de verhouding tot klasgenoten.