Vrije School Zutphen

Missie

De pedagogische missie van de vrijeschool is gestoeld op de gedachtegang en het mensbeeld van Rudolf Steiner. Binnen ons onderwijs wordt gebruik gemaakt van leerstof als ontwikkelingstof die zich richt op het aanspreken van de totale leerling (hoofd, hart en handen) in de verschillende leeftijdsfasen.


Visie

Met bevlogen docenten bieden wij onze leerlingen alle ruimte om zich breed en diep te ontwikkelen op sociaal, cognitief en kunstzinnig gebied. Wij bieden een leeromgeving waarin zij in toenemende mate zelfstandig bewuste keuzes kunnen maken zodat zij de toekomst/maatschappij vorm kunnen geven.


Koers

  1. Samenhang, balans en rust in leerstof en leerprocessen
  2. Leerlingen worden uitgedaagd op niveau
  3. Leerlingen begeleiden is leerlingen zien en ontmoeten
  4. Betekenisvol in de maatschappij staan

Op weg

We zijn een school die midden in de maatschappij staat, met ambities die voortkomen uit en getoetst worden aan missie, visie en de koersuitspraken.

Op de pagina Schoolontwikkeling is hier meer over te lezen
Informatie over het proces wordt met de ouders gecommuniceerd via bijeenkomsten en via de Ouderbulletins