Vrije School Zutphen

Aannameprocedure 2017-2018

AANMELDEN SCHOOLJAAR 2017-2018

Op alle Zutphense Scholen is aanmelding voor het komende schooljaar (2017-2018) mogelijk van 1 tot en met 17 maart 2017.

Vanaf 1 maart t/m 17 maart 2017 kunt u uw kind aanmelden via onze website. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de aanmelding per mail.

Indien uw kind aan de aannamecriteria voldoet en er voldoende plaats is wordt uw kind toegelaten.

Aanmeldingen die nĂ¡ 17 maart binnenkomen, worden alleen in behandeling genomen indien er naar het oordeel van de school plaats is.

U ontvangt uiterlijk 1 mei 2017 schriftelijk bericht van plaatsing of afwijzing.

Op 1 maart 2017 zetten wij het digitaal aanmeldformulier op onze website en is het mogelijk om uw kind aan te melden. Mocht u evt. nog vragen hebben over het aanmelden, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.


NB

Mocht uw kind overwegen om tussentijds over te stappen naar de Vrijeschool (vanaf leerjaar 2) dan moeten we u helaas melden dat al onze klassen vol zitten en er op dit moment geen plek is.