Vrije School Zutphen

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de diverse leerjaren. Hij overlegt met de schoolleiding over materiële zaken, de kwaliteit van onderwijs en begeleiding e.d., maar ook over de afspraken die tussen leraren en leerlingen worden gemaakt.
Afspraken die gedurende geruime tijd gelden worden weergegeven in het leerlingenstatuut. De leerlingenraad adviseert de schoolleiding over de inhoud van het leerlingenstatuut.
In de regel zitten één of meerdere leerlingen uit de leerlingenraad ook in de medezeggenschapsraad.