Vrije School Zutphen

Zorg

Als reguliere processen niet toereikend zijn voor het beantwoorden van de hulpvraag van de leerling, dan biedt de zorgstructuur ondersteuning. Deze zorg in de tweede lijn verleent naast hulp aan individuele leerlingen, ondersteunende hulp aan onderwijsprocessen.
De zorgcoördinator stuurt deze zorg aan en kan daarbij beroep doen op de volgende specialisten: de remedial teacher, de dyslexiespecialist, de faalangsttrainer, de sociale vaardigheidtrainer, de vertrouwenspersoon en de decaan.
Bovendien zijn er docenten gespecialiseerd in voorkomend pestgedrag, verslavingsproblematiek, rouwverwerking en begeleiding van rugzakleerlingen.
Het zorgteam kent een driewekelijks overleg met de teamleiders over leerlingen en over te nemen maatregelen.
Daarnaast onderhoudt de school contacten met externe hulporganisaties, waaronder het ZAT (Zorg Advies Team) van de gemeente Zutphen en omstreken. Indien over individuele leerlingen contact is met externe instanties, dan is dit altijd na overleg met en toestemming van de ouders.
In het zorgplan staat de structuur beschreven en zijn afspraken vastgelegd in protocollen. De school hanteert een dyslexieprotocol en waarborgt hiermee de wettelijke voorschriften; een rugzakprotocol waarin de school aangeeft wat het beleid is op de leerling-gebonden financiering. In een protocol over de bandbreedte van de school geeft de school zijn grenzen van de zorg aan.

Zorg-coördinatoren

Filter
Toon # 
Naam Positie
T. Hengeveld Zorgcoördinator
M. Roeleveld remedial teacher en dyslexie coach
L.Dolleman Rugzakbegeleider
S. Siegers Ambulant begeleider