Vrije School Zutphen

Ziekmelden

Ziekmeldingen dienen tussen 8.15 en 9.45 uur door de ouder(s) bij de school te zijn gedaan, bij voorkeur telefonisch op nummer 0575-538759 voor beide locaties. Indien de leerling hersteld is, geven de ouder(s)/verzorger(s) aan de leerling een briefje mee waarop vermeld staat op welke dagen de leerling ziek was.