Vrije School Zutphen

Vertrouwenspersonen

Als leerling, leerkracht, medewerker of ouder kun je een probleem hebben met iets wat de school betreft, een probleem hebben van persoonlijke aard dat invloed heeft op school of ergens een klacht over hebben. In eerste instantie kun je dat bespreken met de leerkracht, mentor of schoolleider.
Maar… sommige klachten en opmerkingen liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld over pesten, mishandeling, ruzie, seksuele intimidatie, (seksueel) geweld, discriminatie, of over racisme. Voor een leerling of ouder kan het moeilijk zijn om daarover te praten, maar voor een leerkracht, medewerker of schoolleider kan dat ook het geval zijn.
Het is dan belangrijk dat er iemand is waar je naar toe kunt en die weet hoe je met zulke gevoelige onderwerpen om moet gaan. Elke school heeft daarom een vertrouwenspersoon. Je kunt als leerling, ouder, medewerker en leerkracht bij haar of hem terecht met je verhaal en/ of klacht.

Je bent als leerling, ouder, medewerker en leerkracht vrij om te kiezen naar wie van de onderstaande vertrouwenspersonen je toe gaat. De vertrouwenspersoon verwijst door en geeft adviezen. Dat kan zijn naar professionele hulpverlening of naar een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is iemand van buiten de school die voor deze taak speciaal aangesteld is. Nogmaals: de vertrouwenspersonen verlenen geen hulp, zij verwijzen je naar een instantie/ hulpverlener.

Filter
Toon # 
Naam Positie
Gerard Dijkstra Externe Vertrouwenspersoon
Annemarie van Kessel Externe Vertrouwenspersoon
Myrthe Andriessen Vertrouwenspersoon
Merel Brunnekreef Vertrouwenspersoon
Michel Hoogland Vertrouwenspersoon