Vrije School Zutphen

Zutphen positief over nieuwe vrijeschool Deventer

Intentieverklaring is getekend.

Maandag 16 november jl. is de verklaring waarin de intentie wordt uitgesproken om "onderzoek en inspanningen te verrichten en openheid van zaken te geven teneinde vast te stellen of een vrijeschoolafdeling kan worden ingericht in Deventer" ondertekend door mevrouw N. Buvelot (voorzitter VS Deventer VO i.o.), de heer V. Assink (plv. voorzitter Centrale Directie Etty Hillesum Lyceum) en mevrouw L. Plaschek (bestuurder Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland).

In de bijlage is deze intentieverklaring opgenomen.