Vrije School Zutphen
YouTube filmpje Vrijeschool dingt mee naar prijs!

Het YouTubefilmpje van de Dag van de Franse taal op de Vrije School Zutphen dingt mee naar de prijs van Concours vidéo.

Op donderdag 12 november 2015 was de landelijke dag van de Franse taal. Op honderden scholen in het hele land werd er deze dag extra aandacht besteed aan het vak Frans en zo ook op onze school! In de ochtend (tussen 8:55 en 10:40 uur) kregen alle leerlingen van de 8e en 9e klassen mavo en havo/vwo door de docenten Frans een echt Frans ontbijtje geserveerd. Dit alles is op video vastgelegd en het YouTubefilmpje dingt nu mee naar een prijs!

Hierbij dan ook een oproep om het filmpje te like-en, want wellicht komen we dan in de finale!

Concours vidéo deel 2: Frans ontbijt en een levende Franse vlag op de Vrije School Zutphen. Like de video en help deze school naar de finale!

Posted by Dag van de Franse taal on woensdag 18 november 2015

Zutphen positief over nieuwe vrijeschool Deventer

Intentieverklaring is getekend.

Maandag 16 november jl. is de verklaring waarin de intentie wordt uitgesproken om "onderzoek en inspanningen te verrichten en openheid van zaken te geven teneinde vast te stellen of een vrijeschoolafdeling kan worden ingericht in Deventer" ondertekend door mevrouw N. Buvelot (voorzitter VS Deventer VO i.o.), de heer V. Assink (plv. voorzitter Centrale Directie Etty Hillesum Lyceum) en mevrouw L. Plaschek (bestuurder Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland).

In de bijlage is deze intentieverklaring opgenomen.


Regge project Suriname

Leerlingen 11Regge1 gaan naar Suriname!

Leerlingen van de 11Regge1, van de Vrije School te Zutphen, hebben het plan opgevat om ontwikkelingswerk te verrichten voor (wees) kinderen en jongeren met een beperking. Ze gaan dit doen binnen het kader van hun maatschappelijk / sociale stage. Ze gaan 6 weken naar Suriname in de periode van half april tot eind mei 2016. Ze willen werken op twee lokaties in Lelydorp, Suriname.

1. Matoekoe is een centrum aan de Van Hattemweg, nabij Lelydorp, waar kinderen en jongeren van Wanica, Para en zuid Paramaribo met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis begeleid worden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Het centrum is in 1988 opgericht en werkt vanuit de antroposofie.

2. De tweede locatie is gelegen aan de Javaweg, waar 36 SO/VSO leerlingen zijn gehuisvest. Dit zijn leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een verstandelijke beperking. Deze instellingen hebben hun focus gericht op de ambities van de leerlingen in plaats van uit te gaan van hun beperkingen.

De leerlingen van de Regge willen in 3 gebieden werkzaam zijn.

SOCIAAL: sport, spel, theater.

TECHNISCH: verbouwen, timmeren, schilderen, onderhoud sanitair.

LANDBOUW: uitbreiding van de schoolmoestuin, aanleg irrigatiesysteem.

Met diverse acties probeert 11Regge1 de kosten van de reis, het verblijf en de benodigde materialen te dekken. We vragen u dan ook vriendelijk of u sponsor wilt worden van het project dat zowel de kinderen van Matoekoe, bso Lelydorp (wees) kinderen en jongeren met verstandelijke beperking als de kinderen van De Regge helpt!

Voor iedere bijdrage, groot of klein zijn wij u zeer dankbaar!

Doelstellingen van de leerlingen:

• leerlingen leren als groep en als individu een concrete bijdrage te leveren aan de verbetering van de woon- en/of leefomstandigheden in Suriname via een vooraf geselecteerd kleinschalig project.

• leerlingen krijgen de mogelijkheid voor een gerichte oriëntatie op zichzelf, hun mogelijkheden en hun beroepsinteresses. Wat boeit hen en wat hebben ze zelf te bieden? Van hieruit worden individuele leerdoelen opgesteld met aandacht voor persoonlijke visie, missie en competenties.

• Leerlingen zullen zich persoonlijk ontwikkelen. Doordat de leerlingen onder eenvoudige omstandigheden in een volstrekt andere cultuur wonen, werken en leven, worden zij zich ervan bewust dat de Nederlandse luxe niet vanzelfsprekend is.

• De culturele uitwisseling wordt gestimuleerd. Vanuit Nederland wordt er met de jongeren in Suriname gecommuniceerd. Ter plaatse zullen er persoonlijke contacten zijn met leeftijdsgenoten.

Rekening: NL83TRIO0390913685 Bank : Triodosbank t.a.v. : R. ter Horst o.v.v : Project Regge Suriname