Vrije School Zutphen

MR

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). In sommige gevallen moet de MR instemmen met een voorgenomen besluit voor het kan worden uitgevoerd. In andere gevallen kan zij advies geven.
De MR is samengesteld uit docenten, onderwijondersteunende medewerkers, ouders en leerlingen. Zij worden gekozen om namens hun geleding de belangen van hun geleding te behartigen. De MR vergadert gemiddeld eens per twee weken. Als u een vergadering bij wilt wonen, kan dat altijd. Ook als u een kwestie wilt aankaarten bij de MR kan dat.

In de MR zitten de volgende personen:

Oudergeleding:
Deborah van Gemmert-Alberts (voorzitter)

Joyce Rutgers

 

Leerlinggeleding:
Gioia Depau

Guido Nieuwmeijer

 

Personeelsgeleding:
Addy Koers (secretaris)

Jivan Mulder

Niek Slooter (tevens lid van de GMR)

Veron van Unen


U kunt het secretariaat bereiken via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Informatie over vergaderdata of opvragen van notulen kan ook via het e-mailadres van het secretariaat.

 


Vergaderrooster dMR 2017-2018

di. 12 september van 18:30 - 20:00 uur

di. 24 oktober van 18:30 - 20:00 uur

di. 12 december van 18:30 - 20:00 uur

di. 23 januari van 18:30 - 20:00 uur

di. 6 maart van 18:30 - 20:00 uur

di. 17 april van 18:30 - 20:00 uur

di. 5 juni van 18:30 - 20:00 uur

di. 10 juli van 18:30 - 20:00 uur


GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is behoorlijk belangrijk voor iedereen in de schoolorganisatie én ook voor ouders, die immers ook vertegenwoordigd zijn in de GMR.


In de GMR hebben zitting:

Oudergeleding:
Ruud Hendriks, Parcival College

Jiska Andriesen, Vrijeschool Zutphen VO

 

Personeelsgeleding:
Niek Slooter, Vrijeschool Zutphen VO

Evelyn Varkevisser, Parcival College

Sybren Nauta, Parcival College

De functie van voorzitter en secretaris is nog vacant.